Zorg voor je longen!

Hoe voelt COPD?

Natalie Vorstenbosch, verpleegkundig specialist longgeneeskunde in het Máxima Medisch Centrum, laat je horen hoe het voelt om COPD te hebben. Nieuwsgierig geworden? Klik hier en laat je verrassen!

Bezoek de bijeenkomsten van het Longpunt!

DE BIJEENKOMSTEN VAN HET LONGPUNT ZIJN i.v.m. COVID 19 TOT NADER ORDER OPGESCHORT.

Longpunt is dé ontmoetingsplek die het Longfonds organiseert voor longpatiënten, hun omgeving en zorgverleners.
Iedere 3e maandag van de maand (met uitzondering van juli en augustus) van 14.00 tot 16.00 uur in het auditorium van het Maxima Medische Centrum te Eindhoven.
Vanaf 13.30 uur staat de koffie klaar! Deelname is gratis. Voor meer informatie klik hier.