Fysiotherapie

Een fysiotherapeut behandelt klachten aan het bewegingsapparaat

Tijdens de eerste afspraak -de intake- probeert de fysiotherapeut inzicht te krijgen in de klachten en de oorzaak daarvan te achterhalen. Aan de hand van deze gegevens stelt hij/zij een behandelplan op. Na een aantal consulten wordt het resultaat besproken. Het behandelplan kan bestaan uit oefentherapie, massage en/of training met gebruikmaking van hoogwaardige fitnessapparatuur en de Power Plate.

Binnen ons team zijn diverse specialisaties aanwezig:

 • Sport en hardloop blessures
 • Bekkenbodem- en bekkenklachten
 • Manuele therapie volgens het Mulligan Concept
 • Medical taping (ook bij hooikoorts klachten!)
 • Arbeidsfysiotherapie
 • Kaakgewricht klachten
 • Bindweefselmassage
 • Manuele therapie volgens Marsman
 • Manual triggerpoint
 • Begeleiding bij revalidatie na corona besmetting
 • Begeleiding beweeggroepen o.a. COPD (longklachten)  en Diabetes Mellitus type II
 • Valpreventie en valtraining
 • Pré- en postnatale begeleiding (zwangerschapsbegeleiding)

Verwijzing en vergoeding

Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

Het is mogelijk door uw huisarts of specialist naar ons verwezen te worden maar u mag ook rechtstreeks naar de fysiotherapeut komen. Dit noemt men de
Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF). De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dit niet wenst. De vergoeding voor fysiotherapie valt onder het aanvullende pakket van uw ziektekostenverzekering.

Het aanvullende pakket waarvoor u gekozen heeft, bepaalt hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Dit kunt u in de voorwaarden van uw polis lezen.

Beweegprogramma’s en bijscholing

Samenwerking en op de hoogte blijven

Wij zijn onderdeel van ketenzorg voor mensen met
COPD (long) klachten. In deze ketenzorg werken wij nauw samen met het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven,
het Máxima Medisch Centrum in zowel Eindhoven als Veldhoven en het Sint Anna Ziekenhuis in Geldrop. De behandeling/training vindt groepsgewijs plaats. Onder begeleiding van een gespecialiseerde fysiotherapeut wordt een beweegprogramma gevolgd. Wij hebben ook voor diabetici (Diabetes Mellitus type II) een beweegprogramma. Voor zowel COPD als Diabetes Mellitus geldt dat het trainen een bijdrage levert tot een betere kwaliteit van leven en een preventie is om terugval te voorkomen.
Sinds mei 2020 zijn wij ook onderdeel van het
Chronisch Zorgnet en dan in het bijzonder voor het begeleiden van de revalidatie van patiënten die besmet zijn geweest met het corona virus.

Bijscholing

Door regelmatige bijscholing blijven wij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en richtlijnen. Onze fysiotherapeuten staan zowel in het BIG register
(Beroepen Individuele Gezondheidszorg) als  in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie (KRF) van het
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) ingeschreven.

Voor meer informatie zie www.kngf.nl of www.defysiotherapeut.com.

Kwaliteitscijfer

Hoe tevreden zijn onze patiënten?