Revalidatie na COVID 19

Ook bij FysioFit Eindhoven Zuid

Anne-Marie Knippels en Floor Beurskens, longfysiotherapeuten in onze praktijk, kunnen nu ex-corona patiënten in hun revalidatietraject begeleiden. Longfysiotherapeuten richten zich hierbij op zowel het fysieke traject, als voeding en de mentale gevolgen die een corona-infectie kan hebben op de patiënt. Via Chronisch ZorgNet hebben de therapeuten, die al gespecialiseerd waren in longaandoeningen, zich verdiept in de behandeling van corona patiënten.

Longfysiotherapeuten richten zich zowel op de revalidatie van corona patiënten die thuis ziek zijn geweest als patiënten die in het ziekenhuis hebben gelegen. Beide groepen blijken na herstel van de infectie soms nog ernstig verzwakt en hebben baat bij het opbouwen van spierkracht en conditie om de dagelijkse activiteiten weer op te pakken. Er is ook aandacht voor mentale gezondheid, voeding en participatie.

Zorg voor ex-coronapatiënten middels mini-netwerk in de woonomgeving van de patiënt
Anne-Marie heeft zich middels een e-learning geschoold op het gebied van revalidatie van corona patiënten. In deze e-learning werd alle beschikbare kennis (ERS / KNGF 1.0 kennisdocument / REACH / Hoogstraat revalidatie document) aangeboden in een overzichtelijke module, met toetsvragen. Aanvullend volgt zij via Chronisch ZorgNet periodieke webinars (online colleges) om ook de komende maanden op de hoogte te blijven van de nieuwste inzichten. Daarnaast heeft iedere deelnemende longfysiotherapeut, dus ook onze praktijk, een ‘mini-netwerkje’ opgezet met daarin een ergotherapeut, diëtist en de huisarts. De ergotherapeut en/of diëtist wordt op de in de e-learning aangeleerde indicaties bij de zorg betrokken. De huisarts wordt vanzelfsprekend ook bij de behandeling betrokken. Wanneer verwerkingsproblematiek, angst, depressie, PICS of PTSS-verschijnselen worden gesignaleerd door de fysiotherapeut, die geleerd heeft dit te herkennen, vindt directe terugkoppeling met de huisarts plaats. De huisarts kan dan voor de juiste ondersteuning en, indien nodig, verwijzing zorgen. Dit bieden wij allemaal in de directe woonomgeving van de patiënt. Chronisch ZorgNet verwacht dat alle corona patiënten, sommigen pas na een doorlopen klinisch revalidatietraject, in de woonomgeving geholpen kunnen worden met hun herstel.

Gespecialiseerde therapeuten vindbaar
Niet alleen in onze praktijk is een longtherapeut gespecialiseerd in corona, maar door het hele land. Alle gespecialiseerde corona therapeuten zijn vindbaar via de Chronisch ZorgNet Zorgzoeker en herkenbaar aan het ‘corona’-logo in hun portfolio. Met de postcode van de patiënt kan worden gezocht op de gewenste specialisatie van de therapeut. Er is altijd een gespecialiseerde therapeut in de woonomgeving van de patiënt te vinden zijn. De juiste zorg op de juiste plek.

Chronisch ZorgNet
FysioFit Eindhoven Zuid is aangesloten bij Chronisch ZorgNet, een ideële stichting. Chronisch ZorgNet biedt een landelijk dekkend netwerk van ruim 2.750 fysiotherapeuten gespecialiseerd in de behandeling van chronische aandoeningen (etalagebenen, hart- en longaandoeningen).
Bij vragen kunt u contact opnemen met Anne-Marie Knippels of Floor Beurskens.

Chronisch ZorgNet is een ideële stichting, d.w.z. kent geen winstoogmerk of commerciële belangen.