Diabetes Mellitus type II

Speciaal beweegprogramma

Speciaal voor mensen met Diabetes Mellitus type II is er een beweegprogramma ontwikkeld dat zich voornamelijk richt op conditie- en krachtverbetering. Twee keer per week wordt in kleine groepen getraind. Het beweegprogramma start met een inleidend gesprek en een conditietest om een begin meetpunt (0-puntmeting) te hebben. Na drie maanden trainen wordt er opnieuw getest en kunnen de resultaten vergeleken worden met het uitgangspunt.

Het doel van deze bewegingstherapie is een verlaging van de bloedglucose waarde te verkrijgen. Deze bloedglucose waarde wordt gecontroleerd door de praktijkondersteuner van de huisarts of de diabetesverpleegkundige. Prettige bijkomstigheid is dat het medicijngebruik af kan nemen.

Bewegingsangst

Verminderen door elkaar te stimuleren

De meeste mensen hebben -vaak vanwege hun overgewicht- bewegingsangst. Uit ervaring weten we dat door het enthousiasme en het elkaar stimuleren tijdens de training, de drempel (die ze voorheen maar moeilijk konden nemen) steeds lager wordt. De deelnemers aan onze beweeggroepen beamen dat ze steeds fitter worden en wij moedigen hen dan ook aan om óók buiten meer in beweging te komen.