Abonnementen fitness

Een keer per week of onbeperkt

Wij hebben abonnementen voor één keer per week en voor onbeperkt trainen. De periode is telkens voor drie maanden.

In 2024 houden wij de tarieven gelijk aan die in 2023.

Eén keer per week  €  66,00 per kwartaal
Onbeperkt               € 109,00 per kwartaal
Intake                       €    38,50 eenmalig
Borg chipsleutel      €   11,50
Betaling per kwartaal vooruit per incasso.

60-plussers krijgen 10% korting op het abonnement.
Studenten krijgen 10% korting op het abonnement op vertoon van hun studentenpas.

Abonnement Power Plate € 65,00 voor 13 sessies (één jaar geldig).

Betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden tussen u als cliënt en de fitnesspraktijk. Indien door de cliënt een machtiging is verleend tot bankincasso dan wordt hier zo spoedig mogelijk na het ingaan van de abonnementsperiode gebruik van gemaakt. Kan een incasso niet uitgevoerd worden dan gaat de factuur naar de cliënt. De factuur dient binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Reductieregeling gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een regeling voor volwassenen om tegen een gereduceerd tarief te sporten. Via de link vindt u meer informatie en kunt u formulieren downloaden. Het gaat hier om de zogenaamde Meedoenbijdrage.