Lezingen

Voorlichting KANS*, Rug- en Nekklachten

Groepsgewijze voorlichting in de vorm van een presentatie afgestemd op de werkomstandigheden van de deelnemers. Aan bod komen: achtergrond en ontstaan van de klachten, stadia, ergonomie, leefgewoonten, preventie en de gevolgen van WAO / WIA.

 

Workshops

Voorlichting en interactie

Groepsgewijze voorlichting in de vorm van een interactief programma waarbij de lezing is uitgebreid met verschillende praktische workshops. In deze workshops gaan de deelnemers opdrachtgericht de aangeboden informatie toepassen.
Aan bod komen: ergonomie, gewoontehoudingen, achtergrond en ontstaan van de klachten, stadia, preventie en genezing van KANS of rug- en nekklachten. Tijdens een van de workshops kan gebruik gemaakt worden van spierspanningmetingen (EMG of myofeedback) in relatie tot werkhoudingen en ergonomie of een lendenband met electronica die verkeerd ruggebruik detecteert.

*Klachten aan Arm, Nek en Schouders (voorheen RSI)

 

Cursussen

Groepsgewijze voorlichting en training in verantwoord rug- en nekgebruik

Naast theorie over rug gebruik, anatomie, biomechanica en ziekteleer, worden digitale opnames gemaakt van de werkomstandigheden en vindt een werkplekbezoek plaats.
De cursus vindt plaats op het bedrijf in vijf blokken
van twee uur.
Doel van de cursus is het inzicht geven in de achtergrond van de klacht, het ontstaan ervan, de omgang ermee en de preventie ervan.